CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 25-FEBRER-2021.

Tornar

CONVOCATORIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA – 25-FEBRER-2021.

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS               

DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia    25     de     FEBRER     a les  10,00   hores en primera Convocatòria, o a les ———————————————— de segona, en la Sala d’Actes de Mercabarna, Centre Directiu, 1ª Planta, MERCABARNA, 08040  BARCELONA, per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

                                                                           Barcelona, a  6  de  Febrer  de 2021.

                                                                                             La Secretaria,

Sr. D.  _______________________________________________________________________

       O R D R E    D E L   D I A

1)  APROVACIÓ, ACTA ANTERIOR Núm 313.

2)  COMPTES GREMI 2.020.

3)  PRESSUPOST 2.021.

4)  INFORMACIÓ D’ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ.

5)  PRECS I PREGUNTES.

ES RECORDA A TOTS ELS ASSISTENTS QUE PER ACCEDIR A LA SALA, I AMB LA FINALITAT DE COMPLIMENTAR LES NORMES DE DEGURETAT DAVANT EL COVID-19, ES DEL TOT IMPRESCINDIBLE I NECESSARI L’ÚS DE MASCARETA.

NO ES PERMETRÀ L’ACCÉS A AQUELLES PERSONES QUE NO LA PORTIN.

IGUALMENT, US INFORMEM QUE DINS LA SALA DISPONDRA DE GEL HIDROALCOHOLIC PER A LA DESINFECCIÓ DE MANS I QUE L’AFORAMENT I COL·LOCACIÓ DELS ASSISTENTS CUMPLIRÀ AMB LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT MINIMA ESTABLERTA.

 ES PREGA MÀXIMA PUNTUALITAT.

 

Attachments