CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Tornar

CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

GREMIO DE CONSIGNATARIOS MAYORISTAS CONCESIONARIOS DEL MERCADO CENTRAL DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS DE BARCELONA Y PROVINCIA

 

Es convoca a Vostè a reunió de ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el dia     26     de     GENER       a les     10,00    hores en primera Convocatòria, o a les   ——————————————————–   de segona, en les Oficines del Gremi per tractar dels assumptes consignats al marge.

 

Barcelona, a 4 de  GENER   de 2018.

                        El Secretari,

 

 

Sr. D. ____________________________________________________________________

 

     O R D R E    D E L   D I A

1) APROVACIÓ, SI PROCEDEIX,ACTA ANTERIOR Núm 305

2) COMPTES GREMI 2.017.

3) PRESSUPOST 2.018.

4) MERCAT PROACTIU.

5) INFORMACIÓ DADES COMPRADORS A EFECTES TRAÇABILITAT SANITÀRIA

6) PRECS I PREGUNTES.

 

VEURE, CONVOCATORIA d’ASSEMBLEA GREMI ORDINARIA 26-GENER-2018, CLICAR AQUÍ…

 

Attachments