DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL – AJUTS A LA CONTRACTACIÓ.

Tornar

DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL – AJUTS A LA CONTRACTACIÓ.

Benvolgudes i benvolguts,

Us informem  que s’ha publicat la Resolució EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2022

Es subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat  durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos alguna de les persones següents

  • Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
  • Persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses
  • Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC), en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional

Enllaç al tràmit :

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte a l’adreça de correu electrònic següent :

                               sioasdiversitat.tsf@gencat.cat

Esperem que la informació sigui del vostre interès i que en pugueu donar la màxima difusió.

Moltes gràcies

Salutacions,

Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Departament d’Empresa i Treball

Carrer Sepúlveda, 148-150

P Abans d’imprimir aquest e-mail penseu en el medi ambient.

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ  2022

Infografia – Ajuts a la contractació 2022

DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA SOCIAL – GENERALITAT DE CATALUNYA – AJUTS A LA CONTRACTACIÓ.

Attachments