DISTRIB Y COMERC PDOS TEMIR, S.A.

Tornar

DISTRIB Y COMERC PDOS TEMIR, S.A.

Nº de Casella: 47 - 48
Telèfon: 93.336.23.12
Fax: 93.336.25.54
E-mail: temirsa@distfish.com
Web: www.distfish.com
L'esforç de tres generacions en la comercialització del peix, i un caràcter de constant modernització i progrés, han donat com fruit el naixement i expansió de CONGELATS ALTAMAR, S.A. - MANET IMPORT, S.L. - TEMIRSA

La nostra activitat es realitza des dels tres llocs de venda en el Mercat Central de Peixos i les oficines centrals en Frimercat 1 (tot això en Mercabarna), així com des de les nostres delegacions a Espanya i França.

Podem realitzar una oferta àmplia de productes, (peixos i mariscs) en les seves diverses formes de comercialització (fresc i congelat). Així mateix, la nostra logística ens permet oferir aquests productes tant dintre com fora de les nostres fronteres.