Documentació: Adjuntar documents als posts privats

Tornar

Documentació: Adjuntar documents als posts privats

Adjuntar documentació:

 • De moment hi ha tres tipus d’icones possibles, PDF, Excel i Altres.
 • El primer pas és anar a l’apartat “Media” al menú lateral esquerra.
 • Buscar i clicar el botó “Add New” a la part superior.
 • Arrossegar els documents que es vulguin adjuntar al requadre que apareix a la pàgina i esperar que es carreguin.
 • Accedir al post que ha de tenir els documents adjunts (Menú lateral esquerra, “Posts”/post desitjat).
 • El contingut normal del post es posa escrit normal al primer apartat de text.
 • Adjuntar documents:
  • A l’apartat “Media” (sota el bloc de text normal), el botó “Add Media”, marcar els documents que es volen adjuntar (i que ja hem pujat abans a l’apartat “Media”, sinó ho hem fet ara també es poden pujar a la web amb el botó “Upload Files” que hi ha al mateix desplegable).
  • Ara s’ha de fer clic al botó de la dreta de “Add Media”, el de color blau cel amb dues fletxes en cercle. Acceptar l’avís.
  • Els documents adjunts s’hauràn posat tant a l’apartat “Media” com al text normal (en forma de links, els texts blaus subratllats). Els links del camp de text es poden eliminar, esborrar-los com un text normal. Ja que els que ens interessen són els de l’apartat “Media”, comprovar que hi siguin tots.
 • Els documents ja estàn adjuntats. Ara hem de crear les icones que hi ha a la previsualització del post.
  • Hem de buscar el camp o bloc anomenat “Excerpt” (situat sota el de “Media” que utilitzavem ara).
  • Allà hem d’enganxar el text que volem que aparegui (una frase només) i el següent codi que després explicaré:

<div class="att_cont">
<a class="att att_pdf" href="#"></a>
</div>

Amb aquest exemple mostariem la icona d’un pdf. Ha de començar sempre amb “<div class=”att_cont”>” i acabar amb “</div>”.

Entre aquestes dues parts hi anirien les icones que volem, cada frase és una icona, hem de copiar tota la frase central “<a class=”att att_pdf” href=”#”></a>” i només canviar la paraula “pdf” si ho volem, les altres opcions són “excel” i “altres”.

Exemple amb una icona de cada tipus:
<div class="att_cont">
<a class="att att_pdf" href="#"></a>
<a class="att att_excel" href="#"></a>
<a class="att att_altres" href="#"></a>
</div>

Attachments