Documentació: Creació de post privat i empresa

Tornar

Documentació: Creació de post privat i empresa

Post:

Post privat – zona agremiat:

 • Categoria:
  • Circulars i actes / Comunicació Interna
 • Adjuntar fitxers:
  • En el mateix post creat buscar sota el camp de text el bloc “Media”.
   • Clicar el botó “Add Media” (part inferior centre del bloc).
   • Arrossegar els fitxers que es vulguin adjuntar i seleccionar-los.
   • Clicar al botó “Refresh” (dues fletxes en cercle) situat a la dreta del botó “Add Media”.
   • Utilitzar el botó “Unnattach” per a treure els documents enllaçats si n’hi ha algun que s’hagi d’eliminar.

 

Post empresa:

 • Categoria:
  • Empresa + empresa-(lletra)
 • Adjuntar imatge d’empresa a la barra lateral dreta, apartat “Featured Image”.
 • El text que es vulgui mostrar a la pàgina “EMPRESES” s’ha d’insertar al bloc “Excerpt”, dos blocs sota el camp de text normal (utilitzar el mateix que en una empresa ja feta de referència).
 • Per al contingut principal (opció 1 – copiar una empresa ja feta i editar-la):
  • Accedir a una empresa ja feta, tres blocs sota el camp de text normal, buscar el bloc “Post Options”, desplegar-lo (fletxeta a la part superior dreta del bloc).
  • Clicar al botó “Export” (part inferior dreta), acceptar l’avís, copiar el codi que apareix sota el mateix botó.
  • Accedir a la empresa que estem creant.
  • Buscar el mateix bloc “Post Options” i clicar el botó del costat dret de l'”Export”, on hi diu “Import”.
  • Enganxar el text copiat a l’empresa original i actualitzar (Barra lateral dreta, part superior, botó blau cel, “Update”).
  • Amb aquests passos s’ha copiat els texts de l’empresa original a la nova. Ara s’han d’editar aquests texts per a posar les dades de la nova empresa.
  • Accedir al bloc “Post Options”, buscar els rectangles centrals (amb marcs de color blau) on hi ha escrit “Column” al centre, clicar el botó amb la icona d’un llapis (lateral superior dret del mateix rectangle).
  • S’obre el contingut, només canviar els texts.
   • A tenir en compte: Al primer bloc blau, al principi del text hi ha d’haver escrit: “<div class=”contactEmpresa”>”, i al final “</div>”. El codi “<br/>” significa salt de línia, copiar-lo on es requereixi.
   • El segon bloc pot anar tot el text escrit normal, només seràn necessaris els “<br/>” per saltar la línia, a tenir en compte que cada “<br/>” significa un sol salt, així que es poden concatenar “<br/><br/><br/>” per aconseguir més espaiat.
 • Per al contingut principal (opció 2 – crear empresa de zero):
  • En l’empresa creada, buscar el bloc “Post Options”, fer clic a “Add Sections”, seguidament “Add Wrap” i després “Add item”.
  • En el desplegable que s’obre buscar l’apartat “Column”.
  • En el nou bloc “Column” que hem creat hi ha els botons “+” i “-“, clicar el “+” fins que el bloc ocupi tota l’amplada.
  • Clicar el botó “Clone” del requadre verd (el segon botó, a la dreta del llapis). Amb aixó hem duplicat tot l’apartat amb la columna ja creada, l’utilitzarem més tard.
  • Clicar el botó amb un llapis del bloc “Column” superior.
  • En obrir-se el contingut:
   • A tenir en compte: Al principi del text del primer bloc (el de dades de contacte d’empresa), hi ha d’haver escrit: “<div class=”contactEmpresa”>”, i al final “</div>”. El codi “<br/>” significa salt de línia, copiar-lo on es requereixi.
   • El segon bloc pot anar tot el text escrit normal, només seràn necessaris els “<br/>” per saltar la línia, a tenir en compte que cada “<br/>” significa un sol salt, així que es poden concatenar “<br/><br/><br/>” per aconseguir més espaiat.

Possibles problemes:

 • No apareix el post d’empresa creat.
  • Si la lletra de la categoria no ha estat utilitzada fins ara no estarà habilitada.
   • Accedir a “Pages” (menú lateral esquerra), clicar a la pàgina “Empreses”.
   • Buscar el bloc “Post Options” (sota el bloc de text normal), si es va fent scroll avall es poden anar veient totes les lletres creades. Les que estàn actives tenen un bloc “Blog” a l’interior.
   • En trobar la lletra que volem activar hem de buscar la que tingui un bloc “Blog” a l’interior ja creat i sigui més propera.
   • En aquesta lletra activa podem veure-hi tres blocs, un de verd exterior, un de gris amb el text “Add item” i l’interior de color blau amb les lletres “Blog” al centre. Hem de fer clic al botó “Clone” (a la dreta del botó del llapis, al lateral superior dret del bloc en questió) del requadre gris (el que té escrit “Add item”).
   • El requadre gris es duplicarà, arrossegar-ne un dels dos pel marc fins la nostra lletra i deixar-lo caure dins.
   • Ara clicar al botó del llapis del bloc central blau. El camp que s’ha de modificar és:
    • Multiple category: empresa-(lletra que volem)