ENTREGA PREMIS GENTIC 2016 – GREMI MAJORISTES PEIX