NOTICIA – EL PROGRAMA EDUCATIVO CREIX AMB EL PEIX ES TRASLLADA A LES ESCOLES