C I R C U L A R Nº 2.115 – FOTOCOPIA TC-2 -PERSONAL CASILLAS MERCAT DEL PEIX – DICIEMBRE 2015 – CIA SEGUROS