C I R C U L A R Nº 2.147 – FOTOCOPIA TC-2 – PERSONAL CASILLAS MERCAT DEL PEIX – DICIEMBRE 2016 – CIA SEGUROS