C I R C U L A R Nº 2.150 – DEFUNCION SRA. ANGELES CES ABEIJON (q.e.p.d.)