C I R C U L A R Nº 2.185 – REC. MEDICOS – GESEME 2.018