C I R C U L A R Nº 2.203 – FOTOCOPIA TC-2 – PERSONAL CASILLAS MERCAT DEL PEIX – DICIEMBRE 2.018 – CIA SEGUROS