C I R C U L A R Nº 2.211 – REC. MEDICOS – GESEME 2.019