C I R C U L A R Nº 2.250 – RECORDATORIO USO MASCARILLAS – MERCAT DEL PEIX