PRESENTACION TRABAJO AECOC – EL CONSUMIDOR DE PEIX I MARISC A CATALUNYA