GESEME – RECOMANACIONS EMPRESES I TREBALLADORS – CORONAVIRUS SARS-COV-2 – A 12-04-2020