INSTRUCCIÓ PLAGUES – REVISIÓ 2023.

Tornar

INSTRUCCIÓ PLAGUES – REVISIÓ 2023.

BONES PRÀCTIQUES PER EVITAR L’ACCÉS DE PLAGUES.

Codi: IT- P

Pàgina:  1 de 1

Revisió: 2023.

 

Per a la prevenció i control de plagues en el Mercat del Peix, a part del servei extern de tractament de plagues contractat per Mercabarna, és necessari que les empreses del Mercat apliquin unes bones pràctiques per tal d’evitar la presència de plagues a les instal·lacions del Mercat.

Les pràctiques a aplicar són :

NETEJA

– Fer una neteja diària eficaç de les instal·lacions.

– No deixar restes de peix ni aliments.

– No deixar envasos i embalatges bruts (s’han de dipositar en els contenidors  i gàbies de residus).

– Evitar que restes de residus sòlids vagin a parar als desguassos (peix, porex) ja que això propicia l’atracció de plagues i no abocar restes de peix pels desguassos.

– Evitar al màxim la humitat a les instal·lacions (intentar que les superfícies quedin eixugades).

– Aixecar cada dia els palets de la zona de venda per poder netejar i que no serveixin d’amagatall pels rosegadors.

ORDRE

– Fer un control eficaç de l’ ordre.

– Quan acabi l’activitat  deixar els espais lliures d’elements que serveixen d’ amagatall per escarabats i rosegadors :

– Palets.

– Caixes, cubetes, tines, etc.

– Deixar les sales de manipulació lliures d’elements (no emmagatzemar palets,  caixes de peix, etc.).

BARRERES FÍSIQUES

– Tapar els forats, desconxats i esquerdes on poden amidar plagues.

– Posar reixetes en les obertures per on es puguin colar escarabats i/o rosegadors (espai sota neveres i mostradors, desguassos de neveres, etc.).

– Les portes han de ser estanques per evitar que es colin rosegadors i escarabats per sota.

 

 

INSTRUCCIÓ PLAGUES – REVISIÓ 2023.

Attachments