NETEGES I DESIFECCIONS MCP- COVID19.

Tornar

NETEGES I DESIFECCIONS MCP- COVID19.

Benvolgut Agremiat,

 

Mercabarna ens informa de les actuacions neteja i desinfecció que esta portant a terme al Mercat del Peix i que els detallem a continuació :

 1. Neteja diària  amb una freqüència de 4 vegades per dia de lavabos, vestuaris, baranes, vestíbuls…  de manera intensificada en zones de més contacte (manetes, aixetes, botoneres, ..) amb producte desinfectant amb Hipoclorit Sòdic
 2. Reompliment de saboneres de lavabos i vestidors 4 vegades en horari de mercat
 3. Neteja i desinfecció diària de passadissos central i laterals  amb detergents tensioactius (intensificant quantitat)  i Hipoclorit Sòdic 0,1%
 4. Desinfecció diària de parets i racons a diari amb aigua a pressió amb hipoclorit Sòdic  0,1%
 5. Desinfecció diària de sotamolls, testeres, rampes i zona d’aparcament amb Hipoclorit Sòdic 0,1%
 6. Desinfecció diària de carrers perimetrals de Mercat amb Hipoclorit Sòdic 0,1%
 7. Dues inspeccions visuals diàries addicionals de supervisió per detectar possibles incidències
 8. Addicionalment cada dissabte es fa :
  1. Desinfeccions especials amb biocida nebulitzat a vestuaris i neteja posterior. Els biocides són aplicats per empreses especialitzades i inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).
  2. Neteja i desinfecció de paviments de les parades  amb detergents tensioactius i Hipoclorit Sòdic 0,1%
  3. Desinfecció amb aigua i Hipoclorit Sòdic 0,1% de sales de manipulació (les que estiguin obertes)
 1. Addicionalment sobre els avisos que rep Mercabarna de casos  positius en COVID-19 de personal de parades es fa un desinfecció de superfícies de treball i arcons de la parada afectada

Atentament,

 

VEURE,Neteges i Desinfeccions MCP- COVID19, CLICAR AQUI…

Attachments