NOTA INFORMATIVA

Tornar

NOTA INFORMATIVA

Ref: anàlisis microbiològiques de superfícies i auditories del pla neteja i desinfecció.

Benvolgut agremiat :

Tal com és va fer l’any passat aquest any es tornarà a agafar mostres de superfícies per tal de fer la  comprovació i demostració de l’eficàcia de la neteja i desinfecció aplicada a les empreses del Mercat per tal de complir amb l’obligació de validar l’eficàcia dels programes de neteja i desinfecció que s’apliquen en les instal·lacions on es manipulen aliments.

Per fer aquesta determinació s’agafaran 2 mostres de cada casella de les instal·lacions per tal de fer anàlisis microbiològiques:

– Dia 20 d’octubre: de la casella 1 a la 40 de 8 a 10h.

  – Dia 21 d’octubre: de la casella 41 a la 80 de 8 a 10h.

 

EN CAS DE NO ESTAR A LES INSTAL·LACIONS DURANT AQUEST HORARI DE RECOLLIDA, PREGUEM DEIXIN LES SALES DE MANIPULACIÓ OBERTES PER PODER RECOLLIR LES MOSTRES.

El protocol que s’aplicarà és :

1er.     Dies abans de la recollida de mostres es recomana a les empreses realitzar una neteja i desinfecció en profunditat de les instal·lacions, equipaments i utensilis de treball.

2n.      Els dies 20 i 21 d’octubre el laboratori vindrà a recollir 2 mostres per casella. (Microorganismes que s’analitzen són: aerobis a 37 ºC, Enterobacteris i Listeria monocytogenes).

3er.     Els resultats arribaran a través del Gremi qui els comunicarà a les empreses i en cas necessari recomanarà  les mesures a aplicar.

El preu per mostra es de 15,61 euros + IVA que anirà a càrrec de cada empresa.

També els informem que durant els mesos d’octubre i novembre de 2021 la veterinària del Gremi farà una auditoria del pla de neteja i desinfecció a les empreses del Mercat per tal de fer comprovació i seguiment.

Atentament,

Gremi de Majoristes de Peix

Barcelona, a 5 d’octubre de 2021.

NOTA INFORMATIVA – ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES SUPERFICIE I AUDITORIES NETEJA I DESINFECCIÓ – OCTUBRE 2021.

Attachments