OBLIGATORIETAT L’ÚS DE LA MASCARETA A LES EMPRESES?

Tornar

OBLIGATORIETAT L’ÚS DE LA MASCARETA A LES EMPRESES?

Pot obligar una empresa a portar mascareta als seus treballadors?

La mesura podria seguir vigent si els serveis de prevenció de riscos laborals ho consideren necessari per a la seguretat dels empleats.

En principi no, i les empreses i oficines de tot l’Estat haurien d’encetar el 20 d’abril sense l’obligatorietat de la mascareta.

Ara bé, també hi ha una excepció. Si els serveis de riscos laborals de l’empresa creuen que per motius de seguretat dels treballadors cal seguir utilitzant la mascareta, la mesura es pot mantenir obligatòria malgrat que el govern espanyol ja no ho marqui així.

Carles Carrera
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
Carles.Carrera@geseme.com
T. – 664424563
Longitudinal 6, Local 14, Mercat Central del Peix – 08040 – MERCABARNA

NOTA INFORMATIVA – OBLIGATORIETAT DE PORTAR LES MASCARETES A ELS EMPRESES ?

Attachments