PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA Mesures preventives COVID-19 (04-08-20)

Tornar

PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA Mesures preventives COVID-19 (04-08-20)

A continuació, detallem les noves informacions.

És RESPONSABILITAT de tots minimitzar els contagis pel COVID-19, col·laborant amb la detecció precoç dels casos compatibles. Per aquest motiu, hem de ser transparents amb els casos que puguin aparèixer a la nostra empresa i informar a :

– Servei de Prevenció
– Mercabarna :

arro@mercabarna.cat i buera@mercabarna.cat

– Entitats oficials corresponents

QUINES OBLIGACIONS TENIM?

Treballador :

– En cas de tenir símptomes compatibles ho ha de comunicar als responsables directes i fer aïllament domiciliari de manera preventiva. Un cop a casa ha d’avisar al seu CAP o trucar al 061 explicant els símptomes i esperar instruccions.
– Ha de mantenir informada a la seva empresa de l’evolució del cas.

Empresa :

– Si té un cas amb símptomes compatibles, ha d’enviar el treballador a casa per realitzar aïllament domiciliari, el més aviat possible.
– Informar al treballador que ha de comunicar-se amb el seu CAP.
– Informar al seu servei de prevenció perquè col·labori en la gestió del protocol establert per a la vigilància i notificació de casos i contactes de COVID-19.
– Informar a MERCABARNA :

arro@mercabarna.cat i buera@mercabarna.cat.

Inici protocol per possible contagi.

Actuacions que es porten a terme

Seguiment del desenvolupament

Protocols i actuacions de desinfeccions/neteges que es porten a terme.

Cal aportar certificat de l’empresa de desinfecció/neteja corresponent.

Amb l’ajuda  del seu servei de prevenció (vigilància de la salut) s’ha d’intentar determinar els possibles contactes estrets del treballador contagiat.

El període a considerar és des de 2 dies abans de l’inici dels símptomes.
– En cas que el seu treballador hagi confirmat el positiu (generalment després de la realització d’una prova PCR) :
Identifiqui i enviï a casa els contactes estrets d’aquest treballador el més aviat possible, per realitzar aïllament domiciliari.

  • Informi dels possibles contactes estrets que s’han de comunicar amb el seu CAP. 

– En el cas de detectar 3 o més casos relacionats en espai i temps, es considera un brot i és obligatori comunicar-ho de manera urgent a l’ASPB mitjançant el següent correu electrònic : mdo@aspb.cat

Descarrega el Protocol de relació i participació dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en la vigilància i notificació de casos i contactes de COVID-19 a l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Telèfons de contacte per emergències, dubtes o comunicació d’algun contagi :

93556 3220 (Centre de Control) o 61059 6951 (Responsable de Torn)

NOTA INFORMATIVA – PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA – COVID-19 – 04-08-2020.

Attachments