PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA – Mesures preventives COVID-19 (24/03/2020)

Tornar

PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA – Mesures preventives COVID-19 (24/03/2020)

A continuació, detallem les noves informacions.

Hem creat un enllaç al web de Mercabarna amb les respostes a les Preguntes Freqüents (FAQs) que ens esteu fent aquests diez :

https://www.mercabarna.es/informacio-practica/preguntes-frequents-covid19/

Mesures de neteja i higiene :

S’han incrementat les mesures de neteja i desinfecció d’espais comuns (lavabos, vestidors…), carrers, accessos, rampes, molls, sotamolls, aparcaments… En concret :

– Increment d’un 50% (5 freqüències diàries a Mercat Fruites i 4 freqüències diàries a Mercat Peix)  la neteja i desinfecció dels espais comuns (lavabos, vestidors i espais d’ús comú) i s’estan utilitzant nous productes amb alt poder desinfectant, posant especial interès en les superfícies de contacte directe amb les mans (poms, botoneres, aixetes, etc.).

– Increment de la freqüència de reomplir els dispensadors de sabó dels lavabos i vestidors dels Mercats. Qualsevol incidència detectada o rebuda, és corregida de manera immediata.

– La neteja diària de tots els carrers es realitza amb camió cisterna amb aigua a pressió i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%), posant especial èmfasi a les zones de major afluència.
– La neteja diària de passadissos, accessos, rampes, molls, sota molls de tots els Mercats i aparcament del Mercat del Peix es realitza a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensioactiu i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%).

– Addicionalment, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, s’ha intensificat el fregat dels pavellons, fent un doble fregat diari a 4 pavellons alterns i incrementant al màxim possible la quantitat de detergents tensioactiu.

– Addicionalment, al Mercat Central del Peix, s’ha augmentat en un 50% els recursos per la neteja de totes les parets i racons.

– Tots els dissabtes, mentre duri la situació actual, es realitza un fregat a màquina amb detergents tensioactius de totes les parades del Mercat Central del Peix.

– A l’Escorxador, la neteja diària es realitza també a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensioactius i amb  hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) d’accessos, rampes, sota molls  i zones perimetrals.

– En el cas que es consideri necessari per un potencial risc de contagi, a banda de les mesures de neteja, es contempla la desinfecció específica d’aquests espais amb nebulització de productes biocides, aplicats per empreses especialitzades i inscrites al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

Telèfons de contacte per emergències, dubtes o comunicació d’algun contagi:
93556 3220 (Centre de Control) o 61059 6951 (responsable de torn)

 

VEURE, PLA DE CONTINGÈNCIA MERCABARNA – COVID-19 – 24-03-2020, CLICAR AQUI…

Attachments