PUBLICACIÓ BOPB – CONVENI COL·LECTIU EMPRESES MERCAT DEL PEIX 2016 – 2019.

Tornar

PUBLICACIÓ BOPB – CONVENI COL·LECTIU EMPRESES MERCAT DEL PEIX 2016 – 2019.

Distingit agremiat :

 

Com a continuació de la nostra circular núm 2.140 de data 27 de gener del corrent, adjuntem a la present còpia de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 21 d’abril, del Conveni Col·lectiu de les Empreses Consignatàries del Mercat Central del Peix de Barcelona, que regirà des del dia 1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2019.

Sense altre particular, atentament li saluda.

 

Barcelona, a 25 d’abril de 2017.

 

     PER LA COMISSIÓ

 

 

VEURE, PUBLICACIO CONVENI COL·LECTIU 2016-2019 BOPB – 21-ABRIL-2017, CLICAR AQUÍ…

Attachments