REIAL DECRET – US DE LES MASCARETES – ABRIL 2022.

Tornar

REIAL DECRET – US DE LES MASCARETES – ABRIL 2022.

Bon dia,

 

Després de fer la lectura corresponent del text del Real Decreto, podem treure les següents conclusions :

 1. Les persones a partir de 6 anys, queden obligades a l’ús de la mascareta en els següents suposits :
 2. Centres, serveis i establiments sanitaris.
 3. Centres sociosanitaris : Quan treballadors i visitants es troben en espais o zones compartides.
 4. Transport públic : a l’interior del vehícle, però no a l’andana ni a l’estació.
 5. Pel que fa a centres de treball :
 6. AMB CARÀCTER GENERAL, NO RESULTA OBLIGATORI l’ÚS DE LA MASCARETA.
 7. Es podrán adoptar mesures preventives, fins i tot l’ús de la mascareta, sempre que hi hagi una justificació.

Dit això, us proposem els següents punts :

 1. Cal fer compatible que hi hagi treballadors que vulguin seguir portant mascareta, amb d’altres que no la vulguin dur. Cal garantir la llibertat individual i la responsabilitat personal.
 2. Recomanem que les persones amb una major vulnerabilitat davant la COVID-19, segueixin portant la mascareta, de forma especial quan hi ha un contacte no puntual i a una distància inferior a 1.5 metres.
 3. Recomanem l’ús de la mascareta en espais poc ventilats, reunions i on hi hagi un nombre important de persones.
 4. Recomanem l’ús de la mascareta quan s’hagi d’atendre a persones externes a l’empresa: clients, visites, usuaris, etc, sempre hi quan no hi hagi elements de separació (manpares, etc)

Acabem dient que ens posem a la vostra disposició per estudiar i determinar possibles mesures més concretes i més adients a la realitat de cada un dels vostres centres de treball.

Salut ¡!!

 

Carles Carrera

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales

Carles.Carrera@geseme.com                         T. – 664424563

Longitudinal 6, Local 14, Mercat Central del Peix – 08040 – MERCABARNA

 

BOE-A-2022-6449

 

 

REIAL DECRET – US DE LES MASCARETES – ABRIL 2022

Attachments