NOTICIA – RESULTATS DEL PROGRAMA EDUCATIU -CREIX AMB EL PEIX- CURS 2019-2020