NOTA INFORMATIVA

Tornar

NOTA INFORMATIVA

Ref.: anàlisis microbiològiques de superfícies.

 

Benvolgut agremiat:

L’informem que en el mes d’octubre de 2023 s’agafaran mostres de superfícies per tal de fer la  comprovació de l’eficàcia de la neteja i desinfecció aplicades a les instal·lacions de les empreses del Mercat per tal de complir amb l’obligació de validar l’eficàcia dels programes de neteja i desinfecció implantats a les instal·lacions on es manipulen aliments.

Per fer aquesta determinació s’agafaran 2 mostres de cada casella de les instal·lacions per tal de fer anàlisis microbiològiques, (aerobis a 37ºC, Enterobacteris i Listeria monocytogenes), els dies :

– Dimecres    18 d’octubre:           De la casella   1 a la 40 de 8:30 a 10h.

– Dijous         19 d’octubre:           De la casella 41 a la 80 de 8:30 a 10h.

 EN CAS DE NO ESTAR A LES INSTAL·LACIONS DURANT AQUEST HORARI DE RECOLLIDA,

PREGUEM DEIXIN LES SALES DE MANIPULACIÓ OBERTES PER PODER RECOLLIR LES MOSTRES.

 

Els resultats arribaran a través del Gremi i serà el Gremi qui comunicarà i farà arribar els butlletins de resultats a les empreses, i en cas necessari recomanarà les mesures a aplicar.

El preu de cada mostra es de 17,51 euros+IVA que anirà a càrrec de cada empresa.

Atentament,

 

Gremi de Majoristes de Peix

Barcelona, a 11 d’octubre de 2023.

 

 

ANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES SUPERFICIE I AUDITORIA NETEJA I DESINFECCIÓ – OCTUBRE 2023

Attachments